C语言打印n长度的等腰三角形

时间:2014-10-13 18:39    点击:

#include <stdio.h>
void main()
{
   int a,b,c,n,s=0;
   printf("请输入一个数:\n");
   scanf("%d",&n);
   for(a=1;a<=n;a++)
   {
     for(b=1;b<=a-1;b++)
     {
       printf(" ");
     }
     for(c=1;c<=2*n+1-2*a;c++)
     {
       printf("*");
       s++;
     }
     printf("\n");
   }
   printf("\n总共%d个*号",s);
  
}来源:未知//所属分类:C语言/更新时间:2014-10-13 18:39
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:C语言打印菱形
下一篇:C语言选择排序代码
相关内容